lssq.net
当前位置:首页>>关于便读2声怎么组词的资料>>

便读2声怎么组词

便 [biàn] 1. 顺利,没有困难或阻碍:~当。~利。~道。~民。 2. 简单的,礼节上非正式的:~宴。~衣。~函(形式比较简便的信件)。简~。~宜。随~(适当地,看事实需要而自行处理事情)。 3. 便利的时候:~中请来信。 4. 就:说了~做。...

便 biàn 顺利,没有困难或阻碍:便当。便利。便道。便民。 简单的,礼节上非正式的:便宴。便衣。便函(形式比较简便的信件)。简便。便宜。随便(适当地,看事实需要而自行处理事情)。 便利的时候:便中请来信。 就:说了便做。 排泄屎尿或排...

读xiān,组词鲰鱻

一、称字的三个读音分别是chēng、chèn和chèng,组词有: 1、称chēng:称谓、俗称、堪称、昵称、美称、称贺等。 2、称chèn:相称、称愿、称身、对称等。 3、称chèng:四称、称锤等。 二、基本释义 [ chēng ] 1、叫;叫做:自称。他足智多谋,人称...

查《打字、识字两用手册·通用规范汉字多元码及第6版页码》,知【便】字为1556号一级常用字,在第6版《现代汉语词典》的第81和992页有不同的读音和解释: 第81页【便】biàn 便步;便餐;便车;便当;便道;便饭;便服;便函;便壸;便笺;便捷;...

觉 [jué]【觉悟】觉 [jiào]【睡觉】 强 [qiáng]【强壮】强 [qiǎng]【强迫】强 [jiàng]【倔强】 便 [biàn]【便利】便 [pián]【大腹便便】 累 [léi]【果实累累】累 [lěi]【日积月累】累 [lèi]【乏累】 哄 [hōng]【哄动】哄 [hǒng]【哄骗】哄 [hòng...

便 [biàn] 便当。便利。便道。便民。 便宴。便衣。便函。简便。便宜。随便。 便中请来信。 说了便做。 便秘。 [pián] 便便,大腹便便。 便嬖 便佞

便 biàn ①(形)方便;便利:轻~|旅客称~。 ②(名)方便的时候或顺便的机会:~中|得~|~车。 ③(形)非正式的;简单平常的:~饭|~条儿。 ④...

A B祗qí; C处chù所; D量liàng体裁衣

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lssq.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com